Üyelik Sözleşmesi

İş bu sözleşme, www.iyimakale.com (bundan sonra site olarak anılacaktır) üzerinde yer alan hizmetlerden faydalanacak kişileri ve site üzerinden hizmet verecek satıcıları kapsamaktadır.

Sözleşme kullanıcı olarak sitemize üye olduğunuz anda yürürlüğe girmektedir. Üye olurken sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, tüm hüküm ve maddeleri kabul etmiş ve onayladığınızı beyan etmiş sayılırsınız.

1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İş bu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ve www.iyimakale.com’ye üye olan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.iyimakale.com (bundan sonra WEB SİTESİ olarak da anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.iyimakale.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2 – TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

2.1. İş bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

FREELANCER/SATICI : Sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

ALICI: Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

SİTE : www.iyimakale.com alan adı, alt alan adları ve sayfalarıyla yayın yapan web sitesi

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜYE/KULLANICI: Web Sitesi'ne üye olan ve Web Sitesi’nde sunulan Hizmetlerden, iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

SATIŞ BEDELİ: Satılan ürün bedelinden sistem kesintisinin çıkartılmasıyla oluşan satıcının hesabına aktarılan tutardır.

HİZMET BEDELİ: Sipariş ve satılan içeriklerin satış bedellerinden kesilen %25 sistem kesintisidir.

HİZMET: Satıcılar tarafından satılan maddi karşılığı olan tüm içerikler ve işlemler.

İYİMAKALE.COM ARACILIK SİSTEMİ: Alıcı ve satıcı arasında güvenli bir şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için verilen hizmettir.

2.2. İş bu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.3. iyimakale, 6563 Sayılı Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak iyimakale.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Burada yine ilgili mevzuat kapsamında iyimakale, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. iyimakale, kullanıcıların mevzuatla satışına izin verilen dijital hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. www.iyimakale.com web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. İyimakale, bu sitede listelenen ürünlerin veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. İyimakale, Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, alıcı veya satıcı bu konuda İyimakale’den herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dâhil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

Sipariş İçeriği ve Toplamı :[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

4 – ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları iş bu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

4.2. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

5 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

5.1. İş bu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiştir.

6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1 Üye, Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette İyimakale’nin sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde İyimakale’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında İyimakale’nin şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. Üye, iş bu Sözleşmeyi kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikaları’nı ve İyimakale’nin marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

6.3. İyimakale; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, www.iyimakale.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

6.4. Üye’nin, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, İyimakale tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında İyimakale sorumlu değildir.

İyimakale, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple İyimakale’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Üye, www.iyimakale.com’de 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

6.6. Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde iş bu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Üye’nin, www.iyimakale.com’deki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir.

6.7. Herhangi bir gerçek kişinin www.iyimakale.com’de , tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.8. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan İyimakale’yi haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak www.iyimakale.com’deki üyelik hesabının iş bu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini İyimakale’ye geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile İyimakale’ye herhangi bir talep yöneltmesi halinde İyimakale’nin, bütün zararlarını Sözleşme’nin 9 numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.9. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.10. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 iş günü içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

7 – MÜCBİR SEBEP

7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, www.iyimakale.com’nin kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla www.iyimakale.com’nin sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) iş günü içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır.

7.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

7.3. Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde www.iyimakale.com’nin iş bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, iyimakale.com ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum iş bu Sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

8 – CAYMA HAKKI

8.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim aldığını taahhüt eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya ve www.iyimakale.com’ye yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için alıcıyı yanıltan, niteliği itibariyle uygun olmayan veya hataya düşüren haklı ve geçerli bir sebebin ( örneği; alınan makalenin daha önce yayınlanmış bir makale olması gibi ) olması gerekmektedir.

9 – ÜYELİK, SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FESİH

9.1. İyimakale, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, iş bu Sözleşmeyi ve www.iyimakale.com yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.iyimakale.com ‘de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

9.2. İş bu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde İyimakale’nin zararlarının tazmini dâhil tüm hakları saklı kalmak üzere iş bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle üyeliği İyimakale tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Site üzerinde üyelik oluşturması da İyimakale tarafından engellenebilecektir.

9.3. Site üzerinde ürün satın aldığında, ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikâyet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

9.4. İyimakale, üyelerin Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye’ye rücu edecektir.

9.5. İyimakale dilerse bu bedelleri; üyelerin Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.

10 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL’İ MAHKEME

10.1. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur.

10.2. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya iyimakale üzerinden iletebilirler. Şikâyetin, iyimakale’ye iletilmesi halinde iyimakale sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.3. İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.4. iyimakale, fikrimülkiyet haklarının alıcı/satıcı tarafından ihlal edilmesi veya herhangi benzeri bir durumda herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir. Her iki taraf iş bu sözleşmeyle bu hususu kabul etmektedir.

10.5. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Son Güncelleme: 30.01.2022